Huskurage

Inom Upplands-Brohus råder Huskurage

Upplands-Brohus har antagit policyn Huskurage. Det har vi gjort för att vi vill förhindra våld i nära relation och i hemmet. Ett sätt att göra det är genom att uppmana alla våra hyresgäster att agera om man misstänker att en granne far illa. Att agera direkt kan vara direkt livsavgörande. Med hjälp av Huskurage kan vi tillsammans bidra till ökad trygghet för alla boende i Upplands-Brohus. Huskurage är egentligen inget annat än att bry sig om andra.

Vad kan jag som granne och medmänniska göra?

Vi uppmanar inte någon utsätta sig för fara därför uppmanar vi dig att genast kontakta SOS Alarm på 112 vid pågående bråk.

Vid oro för att barn eller vuxen far illa så kontakta Socialtjänsten – du hittar kontaktuppgifter nedan för att göra en orosanmälan. Det är viktigt att du vänder dig till Socialjouren Nordväst om det är akut.

Kontaktuppgifter

Förutom socialtjänsten finns det fler organisationer som man kan ta kontakt med vid våld i nära relation:

  • Polisen telefon: 112
  • Lokala polisen, telefon: 114 14
  • Socialtjänsten i Upplands-Bro, telefon: 08-581 690 00
  • Socialtjänsten, orosanmälan barn: https://service.upplands-bro.se/OroAnmBarn
  • Socialtjänsten, orosanmälan vuxen: https://service.upplands-bro.se/OroAnmVux
  • Socialjouren Nordväst, telefon: 010-444 05 00
  • Lokala kvinnojouren Anna, telefon: 08-582 409 99
    E-postadress: info@kvinnojourenanna.se
  • Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50

Ingen kan göra allt men alla kan göra något