Nyheter

Det gamla värmeverket i Bro centrum ska rivas. För platsen pågår planering för stadsutveckling inom projektet Omdaning Bro. Rivningsarbete startar

Nu rivs gamla värmeverket i Bro

För att hejda den globala uppvärmningen innan konsekvenserna för människor och natur blir allt för stora måste utsläppen av växthusgaser

Fordonsparken blir el-driven

Upplands-Bro kommun genomför tillsammans med företaget Rensman AB så kallad tillskottsvattenutredning i Bro kommande veckor.

Kommunen dokumenterar dag- och spillvattenledningar i Bro


Vill du arbeta hos oss?

Läs mer om Upplands-Brohus som arbetsplats och vilka lediga tjänster vi söker personal till just nu.

Blanketter

Här samlar vi våra blanketter du kan ladda ner, tryck på knappen nedan.

Leverantör?

Du som registrerad leverantör till oss hittar vår portal via knappen nedan.