Fasanstigen 1-44

Husen på Fasanstigen byggdes 1969 och består av 258 lägenheter och 4 lokaler. Det är mer än 50 år sedan husen på Fasanstigen byggdes och sedan dess har det inte gjorts några inre genomgripande renoveringar. I ett hus som är mer än 50 år gammalt är rören för avlopp och vatten gamla och slitna och behöver bytas ut.

Upplands-Brohus har därför inlett ett ROT-projekt där höjer standarden på lägenheterna och tillgodoser både husens behov samt hyresgästernas önskemål utifrån att det ska vara ett hållbart boende i ytterligare 50 år framöver.

Det här planerar vi att göra!
Vi kommer bland annat byta ut elledningar och värmesystem. Samtidigt kommer kök, badrum och alla ytskikt att bytas ut. Renoveringen av samtliga hus på Fasanstigen beräknas pågå fram till 2026/2027. Vi kommer att renovera etappvis vilket innebär ungefär två (2) huskroppar i taget och beräknar att ungefärlig evakueringstid blir cirka 30 veckor.