Underhållsprojekt

Upplands-Brohus växer och vi är glada att få producera nya bostäder. Det är samtidigt mycket viktigt för oss att underhålla våra befintliga fastigheter och boendemiljöer.

Vår ambition är alltid att du som boende ska känna dig välinformerad i samband med att vi genomför underhållsåtgärder i ditt kvarter. Om du bor i ett kvarter där vi planerar att genomföra underhållsåtgärder kommer du att få mer detaljerad information från oss i god tid innan arbete startar.

I huvudmenyn under Underhållsprojekt kan du läsa om de lite större underhållsarbeten vi just nu jobbar med.