Hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter för bostadshyresgäster och lokalhyresgäster i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, såsom GDPR (General Data Protection Regulation). Detta innebär att vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter för att kunna administrera hyresavtal, tillhandahålla service och uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Personuppgifterna som vi behandlar kan inkludera namn, kontaktuppgifter, personnummer, betalningsinformation och uppgifter om hyresobjekten. Vi ser till att endast behöriga personer har tillgång till dessa uppgifter och att de hanteras på ett säkert sätt för att skydda hyresgästernas integritet. Uppgifterna sparas bara så länge de är nödvändiga för de ändamål de samlades in för, och vi har rutiner för att regelbundet granska och radera uppgifter som inte längre behövs.

Läs mer om hur Upplands-Brohus behandlar personuppgifter vid uthyrning i underlagen nedan.