Vår styrelse

Styrelse
Jan-Erik Björk, ordförande
Mait Johansson, vice ordf.
Birgitta Nylund, 2e vice ordf.

Revisor
PwC – Sofia Pettersson (huvudansvarig)

Kommunrevisorer
Thomas Ljunggren
Roger Gerdin
Ingemar Hägg, suppleant