Nyproduktion

Köpmanvägen i Bro
På Köpmanvägen i Bro planerar vi att bygga 10 stadsradhus.
Upphandlingen planeras att starta under hösten 2022 och beräknad inflyttning är 2023/2024.

Kokillbacken i Kungsängen
På Kokillbacken planerar vi att bygga fyra hyreshus som är fördelade på två kvarter mellan Ringvägen och Enköpingsvägen.
Totalt kommer fastigheterna rymma cirka 150 lägenheter i varierande storlekar.
Beräknad  inflyttning hösten 2023. Bygglov finns antaget i bygg-och miljönämnden och nu pågår projektering.

LSS boende i Kungsängen, Brunna
Socialnämnden har beslutat att bygga ett LSS boende på Violinvägen i Brunna. Bygglovsprojektering är avslutad och ansökan bygglov inskickad.
Arbete med att gå ut och handla upp genomförandet inleds efter sensommaren 2022. Planerad inflyttning under 2023.