Nyproduktion

Köpmanvägen i Bro
På Köpmanvägen i Bro planerar vi att bygga cirka 48 lägenheter.
Upphandlingen planeras att starta under augusti och beräknad inlfkyttning är hösten 2023.

Kokillbacken i Kungsängen
På Kockilbacken planerar vi att bygga fyra hyreshus som är fördelade på två kvarter mellan RIngvägen och Enköpingsvägen.
Totalt kommer fastigheterna rymma cirka 150 lägenheter i varierande storlekar.
Beräknad  inflyttning hösten 2023. Mer info kommer under hösten 2021.

LSS boende i Kungsängen, Brunna
Socialnämnden har beslutat att bygga ett LSS boende i Brunna. Prospekteringen kommer att ske efter sommaren.
Det kommer att byggas totalt sex lägenheter i ett plan.