Kokillbacken i Kungsängen

På Kokillbacken pågår nybyggnationen av fyra nya hyreshus, fördelade på två kvarter mellan Ringvägen och Enköpingsvägen. Totalt rymmer de fyra husen 148 lägenheter varav; 17 ettor, 62 tvåor, 54 treor och 15 fyror. Husen ligger i en trappad södersluttning där flertalet lägenheter har utsikt över Mälaren.

Inflyttning är beräknat till våren 2025.

För att få uppdateringar och löpande information om förmedling och uthyrning ber vi dig göra en intresseanmälan. Observera att det enbart är en anmälan om information och den är på inget sätt bindande.

Tillgänglighet i området

De fyra husen är sammanlänkade två och två med varsitt garage där vi erbjuder möjlighet till både el-bilsladdning och plats för dig som behöver en HKP-plats. Det är enkelt att ta sig upp och ner ifrån lägenheten med hjälp av hiss som även går ner till garageplanet. Det finns separata cykelrum samt separat barnvagnsrum som även rymmer plats för permobil eller dyl. Det finns även möjlighet att låsa fast och/eller ladda sin egendom. 

Alla lägenheter har tillgång till egen tvättmaskin och torktumlare i lägenheten och tillgängligheten är god.  

Gårdar finns mellan hus ett och två samt mellan tre och fyra där det finns planteringar och avskärmade sittplatser. Gården består i övrigt av en hårdgjord yta som gör den tillgänglig för alla hyresgäster. Portar från respektive hus leder ut till någon av gårdarna. 

Trygghetsboende

De 40 lägenheter (1 – 3 rok) som ligger i hus två är planerat att hyras ut inom konceptet Trygghetsboende. Hus två rymmer även en lokal om ca 82 m² som hyresgästerna kommer att ha tillgång till för aktiviteter och samvaro. 

Interiör och exteriör

Gestaltningen härrör ur en färgskala inspirerad av naturen och platsen och har därför försetts med ljusa fasader i mjukt sandfärgat tegel. En påminnelse om närheten till Mälarens strand men som även samspelar med befintlig tegelbebyggelse i norr. Burspråk och utskjutande byggnadsvolymer delar upp fasaderna och ger variation mellan husen. Vi kommer även ha solceller på taket.

Bilderna nedan illustrerar hur exteriörer och interiör kommer att se ut, avvikelser kan förekomma.