Om Upplands-Brohus

Företaget
AB Upplands-Brohus är ett av Upplands-Bro kommun helägt bostadsföretag som hyr ut lägenheter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro.
Vi är cirka 45 anställda och är medlemmar i Sveriges Allmännytta. Huvudkontoret finns centralt i Kungsängen, nära till pendeltåg med kvartstrafik. Vi har även ett kontor i Bro.

Företaget leds av VD, Ann Hermansson Alm som rapporterar till styrelse, detta är vår styrelse >>
I övrigt är företaget uppdelat i fem huvudområden:

  • Förvaltning – Förvaltningschef, Håkan Örnelius
  • Kund- och marknad – Kund- och marknadschef, Stefan Bivall
  • Affärsutveckling – Chef Fastighetsutveckling, Urban Larsson
  • Affärsstöd – Ekonomichef, Frank Hagberg
  • HR- och kommunikation – HR-och kommunikationsansvarig, Diana Bernelind

Omsättning och fastighetsbestånd
Upplands-Brohus äger och förvaltar drygt 2 100 lägenheter och cirka 25 000 kvadratmeter lokaler. År 2022 omsatte vi omkring 241 miljoner kronor. Upplands-Brohus förvaltar även det av Upplands-Bro kommun helägda systerföretaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Kommunfastigheter äger kommunens verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor, kontor och övriga lokaler om totalt 100 000 kvm. Samtliga lokaler finns i Kungsängen och Bro, Upplands-Bro kommun.

Här hittar du Årsredovisning 2022 >>

Värdegrund: TRYGGHET – KVALITET – ENGAGEMANG
I Upplands-Brohus har vi gemensamt definierat vår värdegrund vilken ska verka som ett stöd i vårt dagliga arbete och vägleda oss i våra beslut.
Vi erbjuder prisvärda lägenheter och lokaler med god standard och våra områden ska vara rena och välvårdade. Vi är måna om att hyresgästerna ska känna sig trygga med oss som hyresvärd och det ska vara tryggt och säkert i fastigheterna och i våra områden. I våra relationer möter vi medmänniskor med respekt och vi vårdar bra relationer med vänligt bemötande. God service är en självklarhet för oss och vi tar ansvar för att ärenden blir mottagna, utredda och åtgärdade. Vi är intresserade och vill göra ett bra arbete.