Om Upplands-Brohus

Företaget
AB Upplands-Brohus är ett av Upplands-Bro kommun helägt bostadsföretag som hyr ut lägenheter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro.
Vi är cirka 43 anställda och är medlemmar i Sveriges Allmännytta. Huvudkontoret finns centralt i Kungsängen, nära till pendeltåg med kvartstrafik och vår driftverksamhet utgår tills största del från Bro.

Företaget leds av VD, Ann Hermansson Alm som rapporterar till styrelse, detta är vår styrelse >>
I övrigt är företaget uppdelat i fem huvudområden:

  • Förvaltning – Förvaltningschef, Håkan Örnelius
  • Kund- och marknad – Kund- och marknadschef, vakant
  • Affärsutveckling – Chef Fastighetsutveckling, Urban Larsson
  • Affärsstöd – Ekonomichef, Frank Hagberg
  • HR- och kommunikation – HR-och kommunikationsansvarig, Diana Bernelind

Omsättning och fastighetsbestånd
Upplands-Brohus äger och förvaltar drygt 2 100 lägenheter och cirka 25 000 kvadratmeter lokaler. År 2023 omsatte vi omkring 246 miljoner kronor. Upplands-Brohus förvaltar även det av Upplands-Bro kommun helägda systerföretaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Kommunfastigheter äger kommunens verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor, kontor och övriga lokaler om totalt 100 000 kvm. Samtliga lokaler finns i Kungsängen och Bro, Upplands-Bro kommun.

Här hittar du Årsredovisning 2022 >>

Värdegrund: ENGAGEMANG – AFFÄRSMÄSSIGHET – OMTANKE
I Upplands-Brohus har vi gemensamt definierat vår värdegrund vilken ska verka som ett stöd i vårt dagliga arbete och säkerställa måluppfyllelse.