Viktiga telefonnummer

 

Avfallshantering
Upplands-Bro har två kretsloppscentraler för grovavfall och farligt avfall. Ring om du är osäker på vad du får kasta.
– Brunna: 08-5817 0634
– Skällsta: 08-5824 1235
Eller besök deras hemsida här >>

Bovärd
Du når din bovärd via vår kundservice: 08-5624 8720

Bredbandsanslutning
Kontakta din bredbandsleverantör som du skrivit eget avtal med. Vi har avtal med Open Universe som levererar tjänster via bredbandsnätet.
Se mer information här >>

Kabel-TV
Vi har avtal med Telenor gällande grundutbudet av kanaler via kabel-TV.
Kundtjänst 0200-112 221.
Via Open Universe kan du även beställa IP-TV.
Mer information om tjänster via bredbandsnätet finns här >>

Uthyrning i andra hand
Kontakta vår kundservice på telefonnummer:
08-5624 8720

Lägenhetsbyte/direktbyte
När du själv tagit kontakt med någon att byta med.
Kontakta vår kundservice på telefonnummer:
08-5624 8720

Störande grannar
Kontakta kundservice på e-postadress kundservice@ubh.se alternativt ring 08-5624 8720.
Efter kontorstid ringer du vårt vanliga nummer 08-5624 8720, där kan du via tonval, kan koppla dig vidare till vår jour och få hjälp.

Skadedjur
Upplands-Brohus har avtal med Nomor.
Upptäcker du skadedjur i din lägenhet ska du snarast ta kontakt med Nomor.
Telefonnummer: 0771-122300
https://www.nomor.se

Hushållsel
E.ON:
020-22 24 24

Din hyra
Har du frågor angående din hyra? Kontakt oss på:
08-5624 8720

Inkassofrågor
Kontakta Intrum Justitia gällande inkassokrav och aktuellt saldo:
08 – 616 7720

Parkeringsplatser
Våra parkeringsplatser bevakas av Aimo-Park, har någon olovligen ställt sig på din plats kontakta dem på:
0771 – 96 90 00.