Viktiga telefonnummer

 

Avfallshantering
Upplands-Bro har två kretsloppscentraler för grovavfall och farligt avfall. Ring om du är osäker på vad du får kasta.
– Brunna: 08-5817 0634
– Skällsta: 08-5824 1235
Mer information på kommunens sidor finns här

Bredbandsanslutning
Kontakta din bredbandsleverantör som du skrivit eget avtal med. Vi har avtal med Open Universe som levererar tjänster via bredbandsnätet.
Se mer information här

Bredband, tv&play, telefoni och smarta hem
Vi har avtal med Telenor gällande grundutbudet av kanaler via kabel-TV.
Kundtjänst 0200-112 221.
Via Open Universe kan du även beställa IP-TV.
Mer information om tjänster via bredbandsnätet finns här

Uthyrning i andra hand
Kontakta vår kundservice på telefonnummer:
08-5624 8720

Lägenhetsbyte/direktbyte
När du själv tagit kontakt med någon att byta med.
Kontakta vår kundservice på telefonnummer:
08-5624 8720

Störande grannar
Kontakta kundservice på e-postadress kundservice@ubh.se alternativt ring 08-5624 8720.
Efter kontorstid ringer du vårt vanliga nummer 08-5624 8720, där kan du via tonval, kan koppla dig vidare till vår jour och få hjälp.

Skadedjur
Upplands-Brohus har avtal med Nomor.
Upptäcker du skadedjur i din lägenhet ska du snarast ta kontakt med Nomor.
Telefonnummer: 0771-122300
https://www.nomor.se

Hushållsel
E.ON:
020-22 24 24

Din hyra
Har du frågor angående din hyra? Kontakt oss på:
08-5624 8720

Inkassofrågor
Kontakta Intrum Justitia gällande inkassokrav och aktuellt saldo:
08 – 616 7720

Parkeringsplatser
Våra parkeringsplatser bevakas av Aimo-Park, har någon olovligen ställt sig på din plats kontakta dem på:
0771 – 96 90 00.