Viktiga telefonnummer

Avfallshantering

Upplands-Bro kommun har två kretsloppscentraler och ett flertal återvinningsstationer där du lämnar ditt sorterade avfall. Kontaktcenter VA och avfall hjälper dig om du har frågor. På deras hemsida hittar du som privatperson adresserna, öppettider och annan praktisk information.

Bovärd
Du når din bovärd via vår kundservice: 08-5624 8720

Bredbandsanslutning
Kontakta din bredbandsleverantör som du skrivit eget avtal med. Vi har avtal med Open Universe som levererar tjänster via bredbandsnätet.
Se mer information här >>

Kabel-TV
Vi har avtal med Telenor gällande grundutbudet av kanaler via kabel-TV.
Kundtjänst 0200-112 221.
Via Open Universe kan du även beställa IP-TV.
Mer information om tjänster via bredbandsnätet finns här >>

Uthyrning i andra hand
Kontakta vår kundservice på telefonnummer:
08-5624 8720

Lägenhetsbyte/direktbyte
När du själv tagit kontakt med någon att byta med.
Kontakta vår kundservice på telefonnummer:
08-5624 8720

Störande grannar
Kontakta kundservice på e-postadress kundservice@ubh.se alternativt ring 08-5624 8720.
Efter kontorstid kan du via tonval koppla dig vidare till vår jour och få hjälp.

Skadedjur
Upplands-Brohus har avtal med Nomor.
Upptäcker du skadedjur i din lägenhet ska du snarast ta kontakt med Nomor.
Telefonnummer: 0771-122 300
https://www.nomor.se

Hushållsel
E.ON:
010-228 33 43

Din hyra
Har du frågor angående din hyra? Kontakt oss på:
08-5624 8720

Inkassofrågor
Kontakta Intrum Justitia gällande inkassokrav och aktuellt saldo:
08-616 7720

Parkeringsplatser
Våra parkeringsplatser bevakas av Aimo-Park, har någon olovligen ställt sig på din plats kontakta dem på:
0771 – 96 90 00