Att söka fordonsplats

Allmänna regler
För att få hyra en fordonsplats behöver du ha ett kontrakt och vara bostadshyresgäst.
Våra fordonsplatser är endast till för personbilar eller motorcyklar. Vill du hyra plats för din husvagn ta kontakt med Upplands-Brohus Kundservice.

  • Du måste vara hyresgäst hos oss
  • Du får inte ha hyresskuld till Upplands-Brohus
  • Du kan ha flera fordonsplatser, antalet beror på efterfrågan i det aktuella området och hur många platser du redan har. Beslut om antalet platser meddelas av ansvarig uthyrare
  • Antalet garage är begränsat till 2 per hushåll
  • Du ansvarar själv för städning och snöskottning på din plats
  • Beroende på vilket område du bor på kan du vara begränsad att söka fordonsplats på annat område
  • Om du har ett enskilt garage som du sagt upp kan du bli kontaktad för visning av de som fått erbjudande om garaget

Ställa sig i kö
Du ställer dig i kön genom att logga in på Mina sidor och aktivera dig i Fordonsplatskön. Det datum du aktiverar dig är ditt ködatum.

Ledigt direkt – för dig som behöver en plats snabbt!
Dessa fordonsplatser förmedlas till dem som anmäler sig först och uppfyller våra krav. Ledigt direkt finns framförallt på de parkeringsplatser där vi har mycket ledigt.

Kötid / köpoäng
När du har tecknat ett fordonsplatsavtal med oss försvinner din köplats och du börjar om i kön (med nytt ködatum = avtalets startdag).

Uppsägning
Om du vill säga upp din fordonsplats gäller tre månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte. Detta gäller även vid byte av plats.