Utskick av nytt lösenord

För närvarande har vi problem – och har nog haft ett litet tag – med det program som bl a  skickar ut nya lösenord. Har du begärt att få nytt lösenord, men inte fått något, så beror det på det problemet vi har. Vi ber dig avvakta tills problemet är löst. Då kan du återigen begära att få nytt lösenord.

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 2 gånger