Upplands-Brohus skapar fler trygghetsbostäder

Upplands-Brohus har i sitt ägardirektiv att uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder. Vid ett styrelsemöte den 30 maj beslutades att möjliggöra ett trygghetsboende i projektet Kokillbacken.

Upplands-Brohus har idag ett trygghetsboende innehållande 72 lägenheter på Kyrkvägen 9 – 11. Då efterfrågan på denna typ av kategoriboende är stor har ägaren gett bolaget direktivet att skapa fler platser. Upplands-Brohus trygghetsboende vänder sig till personer som är 75 år och äldre.

Projektet Kokillbacken innehåller 148 lägenheter fördelat på fyra trapphus. Lägenheterna är i storlekarna 1 – 4 rum och kök där majoriteten utgörs av tvåor och treor. Målgruppen för projektet är den mindre familjen, unga sambor och medelålders och äldre som har utflugna barn och som har sålt villan.

Moderna tillgängliga lägenheter i kombination med närheten till service och kollektivtrafik gör att läget är mycket passande för ett trygghetsboende. Det planerade trygghetsboendet kommer att utgöra ett av de fyra trapphusen i området och innehålla 37 lägenheter och en samlingslokal, som ligger i bottenvåningen.

Upplands-Brohus kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna i Kokillbacken där första inflyttning beräknas till våren 2024.

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 43 gånger