Upplands-Brohus och Hyresgästföreningen är överens om nya hyror för 2024

Onsdagen den 6 december enades Upplands-Brohus och Hyresgästföreningen om en hyreshöjning för 2024. De nya hyrorna börjar gälla från den 1 januari och innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 4,53 procent. I överenskommelsen ingår även att stödpaketet om 122 kr per månad, som tillkom 2023, permanentas och kommer att ingå i den ordinarie hyran.

Läs hela pressmeddelande HÄR