Upplands-Brohus inför metoden Huskurage

Pressmeddelande!

Som ett led i Upplands-Brohus trygghetsarbete har bolagets styrelse antagit en policy för Huskurage och genom det beslutat att införa metoden.
Huskurage är egentligen inget annat än civilkurage. Det handlar om att våga bry sig och att visa omsorg om sina grannar genom att agera om någon far illa.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet >>

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 203 gånger