Upplands-Brohus förbereder för den gröna omställningen

I slutet av 2022 skickade Upplands-Brohus ut en enkät till cirka 2 000 hyresgäster i syfte att undersöka hur behovet av att kunna ladda elfordon ser ut idag och några år framåt. Svarsfrekvensen var cirka 30 procent och av de knappt 600 hyresgästerna som svarade har 57 en elbil eller en laddhybrid. Värt att notera är att cirka 40 procent av de som svarade inte hade någon bil alls.

Läs hela pressmeddelandet HÄR 

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 36 gånger