Upplands-Brohus bygger tio radhus på Köpmanvägen i Bro

Den 27 april godkände kommunfullmäktige Upplands-Brohus framställan om produktion av tio radhus på Köpmanvägen i Bro. Nu arbetar Upplands-Brohus med kalkyl och bygglov för projektet. Husen beräknas stå klara till sommaren 2024.

Upplands-Brohus planerar bygga tio radhus i hörnet av kvarteret Köpmanvägen-Kamrervägen i Bro. Radhusen uppförs som bostadsrätt. Byggnationen av radhus på Köpmanvägen går i linje med att utveckla Bro till en plats med småstadskänsla och är genom samverkan en del av projektet Omdaning Bro.

– Jag är stolt över att Upplands-Brohus är med i utvecklingen av Bro. Med detta projekt bidrar vi till utvecklingen av Köpmanvägen som attraktivt stråk från stationen till Bro Torg och vi bidrar även genom att upplåta bostadsrätter. Det skapar möjligheter för fler, i olika skeden i livet att välja olika vägar utifrån sin livssituation, säger Ann Hermansson Alm, vd på Upplands-Brohus.

Genom Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun för att kraftsamla kring utvecklingen av Bro, både fysiskt och socialt. Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla.

– Med småskalighet och en variation av fasaduttryck stärker radhusen den småstadskänsla som Omdaning Bro arbetar för, säger Ann Hermansson Alm.

Upplands-Bro-hus planerar för att byggnationen av radhusen startar i april 2023 och att inflyttning kan ske till sommaren 2024.

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 60 gånger