Upplands-Brohus ansöker om stämning mot Serneke Bygg AB

Upplands-Brohus har under 2019 och 2020 förhandlat med Serneke Bygg AB, entreprenören som byggde husen på Bagar- och Målarvägen i Bro. Anledningen till förhandlingarna är att Upplands-Brohus inte anser att Serneke har levererat den entreprenad som avtalats samt att man inte följt överenskommen tidplan. Inflyttningen på Bagar- och Målarvägen skulle ha startat i december 2017 men kunde ske först i april 2019 det vill säga nästan ett och ett halvt år senare.

Då parterna inte lyckats komma överens har Upplands-Brohus nu lämnat in en stämningsansökan till Attunda tingsrätt.

Läs pressreleasen här

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 80 gånger