Bergvägen

Under 2021 och 2022 har hissarna på Bergvägen 16, 18 och 28 moderniserats enligt de nya hissdirektiven. Under 2023 kommer hissen på Bergvägen 26 att genomgå en modernisering. Planen är att starta arbetet under september 2023. Hyresgästerna på Bergvägen kommer att informeras i god tid innan åtgärderna påbörjas.