Tillgänglighet med guldkant

Som bostadsbolag tar vi ansvar för att göra anpassningar i våra bostadsmiljöer med syfte att öka tillgängligheten och möjliggöra ett långt och hållbart boende för livets alla skeenden.

Enkelt avhjälpta hinder innebär identifiera hinder i den fysiska miljön som är rimliga att rätta till för att en plats ska anses som tillgänglig.

Våra trygghetsboenden håller en hög standard och för att öka tillgängligheten ytterligare arbetar vi efter mottot ”Tillgänglighet med guldkant”. Vi har bland annat tagit bort trösklar i soprum, målat stora siffror på våningsplanen, installerat automatiska dörröppnare i entréer, målat kontrastmarkeringar på hissdörrar och installerat speglar i hissar samt förtydligat trappmarkeringar.