Så här går det till att söka fordonsplats

Observera! För att få hyra en fordonsplats behöver du ha ett kontrakt och vara bostadshyresgäst.

Allmänna regler
Våra fordonsplatser är endast till för personbilar eller motorcyklar. Vill du hyra plats för din husvagn ta kontakt med Upplands-Brohus Kundservice 08 – 5624 8720.

  • Du måste vara hyresgäst hos oss.
  • Du får inte ha hyresskuld till Upplands-Brohus.
  • Du kan ha flera fordonsplatser, antalet beror på efterfrågan i det aktuella området och hur många platser du redan har. Beslut om antalet platser meddelas av ansvarig uthyrare.
  • Antalet garage är begränsat till 2 per hushåll
  • Du ansvarar själv för städning och snöskottning på din plats.
  • Beroende på vilket område du bor på kan du vara begränsad att söka fordonsplats på annat område.
  • Om du har ett enskilt garage som du sagt upp kan du bli kontaktad för visning av de som fått erbjudande om garaget.

 

Ställa sig i kö
Du ställer dig i kön genom att logga in på Mina sidor och aktivera dig i Fordonsplatskön. Det datum du aktiverar dig är ditt ködatum.
Direkt till Mina sidor>>

Så här går det till
Alla våra fordonsplatser förmedlas på hemsidan. Du hittar dessa under Sök ledigt / Fordonsplatser. Fordonsplatserna som läggs ut som Ledigt  läggs ut på tisdagar och torsdagar under förutsättning att vi har något ledigt, och de annonseras i 7 dagar. Därefter gör Upplands-Brohus en sammanställning över inkomna intresseanmälningar. De 3 kunder som har längsta kötiden får ett erbjudande. Erbjudande ska besvaras inom 7 dagar.  Om man inte svarar på 3 erbjudanden spärras man från kön.

Ledigt direkt – för dig som behöver en plats snabbt!
Dessa fordonsplatser förmedlas till dem som anmäler sig först och uppfyller våra krav. Ledigt direkt  finns framförallt på de parkeringsplatser där vi har mycket ledigt.

Förslag

Om du har e-postadress registrerad på Mina sidor kan du få förslag skickade till dig på lediga fordonsplatser som du anmält intresse för. Du aktiverar detta under Ändra i fordonsplatskön. Obs: kontrollera att din e-postadress är verifierad – annars fungerar inte denna tjänst.

Avtal
Om du uppfyller våra krav så kan vi skicka ditt avtal för underskrift eller så kommer du in till vårt kontor i Kungsängen för att skriva under.
Observera! Avtalet gäller inte förrän vi fått tillbaka det påskrivet, om det inte är påskrivet innan avtalets startdatum makuleras det och du får inte fordonsplatsen.

Kötid/köpoäng
När du har tecknat ett fordonsplatsavtal med oss försvinner din köplats och du börjar om i kön (med nytt ködatum  = avtalets startdag).

Uppsägning
Om du vill säga upp din fordonsplats gäller tre månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte. Detta gäller även vid byte av plats.

Aimo Park
Vi har avtal med Aimo Park som kontrollerar våra parkeringar. Om någon annan skulle ställa sin bil på din plats tar du kontakt med Aimo Park på 0771 – 96 90 00 (det kan du göra dygnet runt).