Nyproduktion Bagar-Målarvägen

Status i Bagar-Målarvägen, juni 2018

Alla lägenheter är bokade och vi har ingen möjlighet att ta emot nya intresseanmälningar.

Meddelande till dig som bokat en lägenhet:
Överbesiktningsnämnden heter den nämnd som handlägger ärendet som rör dom besiktningar som inte har blivit godkända. Tyvärr blev överbesiktningsnämndens möte, som skulle ha hållits i mitten av juni, inställt. Tid för nytt sammanträde är ännu ej fastställt. Detta medför dessvärre att vi fortfarande inte vet något om kommande inflyttningar.

När det så småningom ändå blir dags för inflyttning, kommer det att finnas möjlighet till upp till 3 månaders framförhållning till er som har behov av det, för att lämna ert nuvarande boende.

Söker du bostad?
Vi hänvisar till vår vanliga kö för att söka lägenheter.
Se vår hemsida www.ubh.se

Information till dig som lämnat intresseanmälan men ej fått en lägenhet:
Alla lägenheter är nu fördelade, men då inflyttning ej kunna ske, så har vi valt att behålla alla intresseanmälningar ifall det skulle uppstå en vakans längre fram.  Vill du inte att vi behåller din intresseanmälan, ber vi dig kontakta oss via kundservice@ubh.se (uppge ditt personnummer, så kan vi snabbare hitta din intresseanmälan.)

Mvh hälsningar
Upplands-Brohus
08-56248720 (m-f kl. 8-11:30) val 4, Stängt tom 5 augusti
kundservice@ubh.se