Nyproduktion Bagar-Målarvägen

Status Bagar-Målarvägen, augusti 2018

Alla lägenheter är uthyrda och vi har ingen möjlighet att ta emot nya intresseanmälningar.

Till dig som bokat en lägenhet:
Inflyttningen har tyvärr blivit kraftigt försenad på grund av att husen inte blivit godkända vid slutbesiktningarna. Punkterna som inte blivit godkända handlar t ex om val av kakel och parkettgolv men det påverkar inte kvalitet, standard eller säkerhet. Vid tre tillfällen under september månad kommer överbesiktningsnämnden att ha sammanträde för att lösa den tvist som pågår. När vi fått resultatet av dessa sammanträden återkommer vi med information.

När det blir dags för inflyttning, kommer det att finnas möjlighet till upp till 3 månaders framförhållning till er som har behov av det, för att lämna ert nuvarande boende.

Söker du bostad?
Vi hänvisar till vår vanliga kö för att söka lägenheter.
Se vår hemsida www.ubh.se

Till dig som lämnat intresseanmälan men ej fått en lägenhet:
Alla lägenheter är uthyrda, men då inflyttning ej kunnat ske ännu, har vi valt att behålla alla intresseanmälningar ifall det skulle uppstå en vakans längre fram.  Vill du inte att vi behåller din intresseanmälan, ber vi dig kontakta oss via kundservice@ubh.se (uppge ditt personnummer, så kan vi snabbare hitta din intresseanmälan.)

Mvh hälsningar
Upplands-Brohus
08-56248720 (m-f kl. 8-11:30) val 4
kundservice@ubh.se