Snö på din parkering och balkonger

snö bilparkeringSnöröjningen på din parkeringsplats sköter du själv. Tänk på att lägga snön så att du inte hindrar och förvärrar framkomlighet. 

Din balkong måste du också skotta själv. Var extra försiktig och tänka på dina grannar och eventuella gångstråk under balkongen. Just nu kanske du bäst ska låta snön ligga kvar, för näste vecka ska det bli varmare och då smälter snön troligtvis bort. 

 

 

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 70 gånger