Skärpta regler för lägenhetsbyte och uthyrning i andra hand

Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. Dessutom förtydligades reglerna om inneboende. Överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt eller gör dig skyldig till brott.

Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du gör det riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen eller att ansöka om tillstånd. Den möjligheten finns inte längre.

Andrahandshyrans storlek

Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara ta betalt för dina egna kostnader. Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

Inneboende

Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad, eller ha den som en så kallad komplementsbostad, för att det ska vara fråga om en inneboendesituation. Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av förstahandshyran.

Lägenhetsbyte

Det krävs alltid samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden för att du ska få genomföra ett lägenhetsbyte. Båda hyresgästerna ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år. Genomförs ett lägenhetsbyte utan tillstånd riskerar hyresgästerna att bli av med sina hyreskontrakt och man kan göra sig skyldig till ett brott.

Olagligt i vissa fall

Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd och att ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög. Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt och du kan dömas till böter eller fängelse.

Folkbokförd på rätt adress

Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

 

Den 1 januari 2020 inför Upplands-Brohus nya regler för bostadsuthyrning.

Dom nya reglerna innebär bl a att: Man ska använda lägenheten för eget bruk och vara folkbokförd på adressen, man måste ha en gällande hemförsäkring, vi inför regler om hur många personer som får bo i lägenheterna, man får inte ha betalningsanmärkningar eller aktuell skuld till Upplands-Brohus samt att vi tar bort inkomstkravet.

När det gäller lägenhetsbyte kommer bl a följande regler att gälla: Man ska ha haft ett förstahandskontrakt i minst 3 år, inte ha haft något inkassokrav de senaste 12 månaderna samt att den lägenhet man lämnar ska godkännas vid en besiktning.

När reglerna införs kommer du att kunna läsa mer om det här på vår hemsida.

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 59 gånger