Rörarbeten på Bergvägen 16-28

Under maj påbörjas ett arbete med renovering av avloppsrören under husen. Arbetet kommer att ske i två etapper. Etapp 1 utförs under 2017 och berör Bergvägen 22-28. Etapp 2 utförs under 2018 och berör Bergvägen 16-20. Arbetet i varje hus kommer att pågå under ca 5-6 veckor. Under dessa veckor sker vattenavstängningar som gör att du inte kan spola vatten i kranarna varken i badrummet eller i köket, och inte heller spola i toaletten. Första delen av arbetet berör dagvattnet, vilket innebär att ingen avstängning sker. Avstängningarna som kommer påverka dig som hyresgäst sker med start från och med vecka 32. Du kommer få information innan avstängningen sker hos dig. Hela huset kommer att ha en avstängning under ca 3-4 dagar under aktuell arbetsperiod. Därefter stängs vattnet av i varje enskild stam i huset under ytterligare 2-3 dagar/stam. Det innebär att du som hyresgäst kommer att vara utan rinnande vatten och avlopp några dagar under själva arbetet. Vi kommer att ställa upp dusch/wc-vagnar på gårdarna som kan nyttjas under perioden. Om du har särskilda behov kan vi förse din lägenhet med en torrtoalett. Varje lägenhet får en dunk som kan fyllas med vatten för behov under avstängningen. Ytterligare information kommer att ske till berörd adress inför starten av arbetet där vattnet kommer att stängas av. Arbetet utförs av entreprenören S-pipe, som kommer att ha sin utrustning uppställd i området under arbetet. Arbetet med avloppsrören ingår i Upplands-Brohus planerade underhåll. Vi kommer därför inte att betala ut någon ersättning på grund av vattenavstängningarna. Vid frågor kontakta förvaltare Stefan Göransson 08-562 487 25.

 

 

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 127 gånger