Projekt Örn & Fasan

Status i etapp 1:

Örn och Fasan aug 2016 balkonger

Örnstigen 2 – 8: Balkonger och räcken är på plats och ställningarna är nedmonterade. Från 18 augusti kommer montering av inglasning ske hos de som beställt tillvalet. Markarbeten pågår.
Örnstigen 10 – 18: Balkonger gjutna och montering av balkongdörrar påbörjas denna vecka. Därefter sker inglasning. Markarbeten pågår parallellt.
Örnstigen 20 – 22: Räckena demonteras just nu och därefter skall bilning av balkonger påbörjas. Markarbeten pågår parallellt.
Örnstigen 24 – 28: Bilning pågår. Efter det kommer balkongernas gjutas och fasadpanelen monteras. Markarbete pågår parallellt.

Vill du läsa mer om projektet hittar du det här >>

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 70 gånger