Ulleviskolan, Bro

Här byter vi tak och färgar om fasaden samt installerar en handikapptoalett. Arbetet förväntas vara klart i slutet av augusti. Under hösten  kommer det även monteras brandtrappor.