Ulleviskolan, Bro

Under 2021 har taket bytts och fasaden färgats om. Vidare har en handikapptoalett installerats. Under hösten  har även brandtrappor monterats.