Simhallen i Bro

Simhallens och äventyrsbadets ventilationsaggregat behöver bytas ut då de idag står i en klorutsatt miljö, vilket innebär att de tar skada. Aggregaten kommer att placeras i en separat byggnad utanför simhallen.

Planerad byggstart är vecka 13 2023.

Uppsala Fastighetstjänst AB har tilldelats entreprenaden. Projektet kommer anpassas till verksamheten så att den påverkas så lite som möjligt. I samband med installationen av aggregaten kommer verksamheten behöva hållas stängd.