Simhallen, Bro

Under 2021 har omklädningsrummen byggts om och tillgänglighetanpassats.

Vidare har takbalkarna målats om och fogar och skvalprännor har renoverats.