Simhallen, Bro

Ombyggnation av omklädningsrum samt tillgänglighetanpassning.

Ommålning av takbalkar samt lagning av fogar och skvalprännor.