Norrgårdens äldreboende, Bro

Under våren har vi renoverat stora delar av taket inklusive takavvattningen, vi byter även ut samtliga fönster i den gamla delen. Arbetet pågår för fullt och beräknas vara klart under juli månad.

Vi planerar även renovera fasaden. Arbetet på börjas troligen under hösten för att vara i mål senast under våren 2022.