Norrgårdens äldreboende, Bro

Under sommaren 2022 genomförs en fasadrenovering på Norrgårdens äldreboende. 2021 renoverades stora delar av taket inklusive takavvattningen och samtliga fönster i den gamla delen byttes.