Norrgårdens äldreboende, Bro

Under våren har vi renoverat stora delar av taket inklusive takavvattningen. Vi har också bytt samtliga fönster i den gamla delen.

Under 2022 planeras fasadrenovering.