Lillsjö- och Broskolan

Just nu arbetar vi med att förbättra utemiljön på Lillsjöskolan och Broskolan. Vi utför bland annat omläggning av asfalt, sätter nya sarger runt lekplatserna och fyller på med ny sand i sandlådor och lekplatser.