Lillsjöskolan

Under hösten 2022 påbörjades ett arbete med att förbättra utemiljön på Lillsjöskolan. Vi har bland annat lagt om asfalt, satt upp nya sarger runt lekplatserna och fyllt på med ny sand i sandlådor och på lekplatser. Under vintern 2023 monteras ny lekutrustning.