Lärarvägen 3 (Fd Allégården)

Under 2023 kommer befintlig undercentral att bytas ut till en ny. Utsedd entreprenör är Rörobjekt i Storstockholm AB. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2023.

Ansvarig projektledare Upplands-Brohus är Jimmy Attevall
Ansvarig förvaltare Upplands-Brohus är Jessika Olsen