Lärarvägen 3 (Fd Allégården)

Projektering av ny undercentral (UC) pågår sommaren 2022. Under hösten 2022 kommer installation att ske.