Visningslägenhet

Visningslägenhet
En visningslägenhet om 2 rum och kök har iordningsställts på Örnstigen 17.  Syftet med visningslägenheten är att visa vilken standard du kan förvänta dig när renoveringen är klar. Tanken är också att det ska underlätta när du ska göra dina material- och färgval. När visningslägenheten möblerats har ett cirkulärt tänk använts. Det innebär att vi har inrett lägenheten med second hand-möbler.