Visningslägenhet

Visningslägenhet
När åtgärderna fastställts byggs en visningslägenhet, den visar resultatet av åtgärderna för er hyresgäster. Visningslägenheten blir normerande och blir en trygghet för alla parter så att man vet hur standarden kommer att bli och på så sätt vet man vad man godkänner i hyresgästgodkännandet. Ni kommer få möjlighet besöka visningslägenheten när den är klar.