Tillfälligt boende

Tillfälligt boende
Eftersom renoveringen kommer att bli så pass omfattande kommer det inte att vara möjligt att bo kvar i din lägenhet under renoveringstiden. Du får därför flytta till ett tillfälligt boende när det är dags för renovering av din lägenhet. Det tillfälliga boendet kommer att ligga i närområdet. Du kommer i god tid att få mer detaljerad information om den tillfälliga flytten. Ombyggnadsamordnaren kommer att kontakta dig för utförligare planering längre fram i projektet.