Tillfälligt boende

Tillfälligt boende
Då renoveringen kommer att bli mycket omfattande kommer kommer du inte att kunna bo kvar i din lägenhet under renoveringen. Du får därför flytta till ett tillfälligt boende när arbetet pågår i din lägenhet. Det tillfälliga boendet kommer att ligga i närområdet. Du kommer att få mer detaljerad information om den tillfälliga flytten. Ombyggnadsamordnaren kommer att kontakta dig i god tid innan det är dags att flytta ut.