Tidplan

Tidplanen är preliminär

  • Planering, förberedelse och samrådsmöten våren 2021
  • Hyresförhandling sommar 2021
  • Byggande av en visningslägenhet sommar 2021
  • Information och Hyresgästgodkännande höst 2021
  • Tillfällig flytt 2022–2025
  • Renovering 2022–2025
  • Återflytt 2022–2025