Samråd

Samråd
Anledningen till att man bildar en samrådsgrupp är för att ni hyresgäster ska få möjlighet att påverka renoveringen samt uttrycka era åsikter och delge era synpunkter. Samrådsgruppen kommer att bestå av ca 5–10 personer från Fasanstigen med olika boendesituationer. Att vara med i samrådsgruppen kräver både lite tid och engagemang eftersom man som representant för sina grannar behöver ha en dialog med sina grannar under samrådsprocessen.  När gruppen är tillsatt kommer vi att informera om vilka som är med i gruppen samt delge kontaktuppgifter till dessa.

 

210615 Minnesanteckningar samrådsmöte 3

210608 Kallelse till samrådsmöte 3

210603 Minnesanteckningar samrådsmöte 2

210524 Kallelse samrådsmöte 2

210518 Minnesanteckningar samrådsmöte 1

210511 Kallelse samrådsmöte 1