Samråd

Samråd
Anledningen till att en samrådsgrupp bildades var för att du som hyresgäst skulle få möjlighet att påverka renoveringen samt uttrycka din åsikt. Samrådsgruppen har bestått av ca 5–10 personer från Fasanstigen med olika boendesituationer.  De hyresgäster som deltagit i samrådsgruppen har lagt såväl tid som engagemang genom att ha dialog med sina grannar under samrådsprocessen eftersom rollen som medlem innebar att representera dem. Nedan kan du ta del av samrådsgruppens arbete genom minnesanteckningar som förts vid gruppens möten.

 

210615 Minnesanteckningar samrådsmöte 3

210608 Kallelse till samrådsmöte 3

210603 Minnesanteckningar samrådsmöte 2

210524 Kallelse samrådsmöte 2

210518 Minnesanteckningar samrådsmöte 1

210511 Kallelse samrådsmöte 1