Hyresgästgodkännande

Hyresgästgodkännande
Enlig hyreslagen behöver varje kontraktsinnehavare lämna sitt godkännande till hyresvärden när man ska göra en omfattande renovering. När vi vet exakta åtgärder kommer åtgärderna att specificeras på en godkännandeblankett och skickas hem till er. Det är åtgärderna som ska godkännas och inte hyran. Om man som hyresgäst av någon anledning väljer att inte lämna sitt godkännande till renoveringen har man som hyresvärd möjlighet att vända sig till hyresnämnden för att få ärendet prövat där, det är då hyresnämnden som bedömer om de åtgärder hyresvärden vill göra är rimliga.