Hyresgästgodkännande

Hyresgästgodkännande
Enlig hyreslagen behöver varje kontraktsinnehavare lämna sitt godkännande till hyresvärden när man ska göra en omfattande renovering. Du som boende på Fasanstigen har i slutet av 2021 fått en godkännandeblankett skickad  hem till dig. Tillsammans med blanketten har även information bifogats om vilka åtgärder som kommer att genomföras i samband med renoveringen. Det är viktigt att notera att det är åtgärderna som godkänns och inte den nya hyran. Det är ett fåtal hyresgäster som inte lämnat sitt medgivande varför Upplands-Brohus i början av 2022 har ansökt hos Hyresnämnden om att få genomföra renoveringen. Hyresnämnden kommer under hösten 2022 att pröva ärendet genom att ta ställning till om de åtgärder Upplands-Brohus vill göra är rimliga.