Allmännyttans riktlinjer

Allmännyttans riktlinjer
Vi följer Sveriges Allmännyttans riktlinjer. Vi följer vi de riktlinjer som Sveriges Allmännyttans satt upp för ombyggnad på hyresgästernas villkor. Vi förhandlar också med Hyresgästföreningen om vad som räknas som skälig nivåer för upprustningen och de hyreshöjningar som kan följa som ett resultat av efter det.

I arbetet med att rusta våra fastigheter tar vi hänsyn till:

  • Miljö
  • Hållbarhet
  • Varsamhet
  • Sparsamhet
  • Tillgänglighet
  • Hyresgästernas inflytande