Ekhammarsvägen, Kungsängen

Under hösten 2022 påbörjades renovering av balkonger och loftgångar i området. Målsättningen är att en stor del av arbetet ska vara klart innan årsskiftet 2022/2023.

Vi inleder renoveringen med att demontera samtliga balkongräcken med plåtar i huskropp 1 och börjar med balkongerna högst upp i huset och arbetar oss nedåt. Efter att samtliga pågjutningar och behandlingar är klara återmonteras balkongräcken med plåtar på plats.

För att upprätthålla en god arbetsmiljö för hantverkarna under renoveringen kommer en bod stå uppställd på innergården.

Mer information kommer under projektets gång. Vid frågor eller funderingar, kontakta Projektledare Sören Karlsson, tel. 08-5624 8755.