Ekhammarsvägen, Gamla landsvägen och Bergvägen, Kungsängen

Samtliga balkonger ska renoveras.

Upphandling pågår och entreprenaden är tänkt att påbörjas under sensommaren/hösten 2021.