Ekhammarsvägen, Gamla landsvägen och Bergvägen, Kungsängen

Planering för att renovera samtliga balkonger under 2022 pågår.