Ekhammarsvägen, Gamla landsvägen och Bergvägen, Kungsängen

Samtliga balkonger kommer att renoveras under 2022.