Ekhammarsskolan, Kungsängen

En rad tekniska utredningar har genomförts under 2022. Det gäller bland annat ventilation, tak och el. Vidare har även kall-, varm och spillvattenledningar samt luftflöden kontrollerats.  Under 2022 har taksäkerhetsarbeten samt relining utförts. Underhållsåtgärder gällande ventilationssystemet utförs under våren 2023. Sommaren/hösten 2023 kommer ventilationen i hus C att byggas om. I samband med det kommer även taken att läggas om på hus C och D.