Ekhammarsskolan, Kungsängen

En rad tekniska utredningar har genomförts. Det gäller bland annat ventilation, tak och el. Vidare ses även kall-, varm och spillvattenledningar över samt att luftflöden kontrolleras. Under sommaren 2022 kommer fasaderna på hus B och D att renoveras.