Ekhammarsskolan, Kungsängen

På Ekhammarskolan pågår arbete med att förbättra ventilationen. Arbetet kommer att vara klart under senvåren 2023. Under sommaren kommer även ventilationsaggregatet i skolans matsal att renoveras och i skolans aula att bytas ut. Åtgärderna i aulan, som ligger i hus C, innebär även att ingrepp på taket kommer att krävas. Alla arbeten samordnas med verksamheten.
Ansvarig projektledare Upplands-Brohus är Olliver Englund
Ansvarig förvaltare Upplands-Brohus är Jessika Olsen