Bergaskolan

Nytt dagvattensystem installeras på Bergaskolans skolgård under sommaren 2022.