Sponsorsamarbeten

AB Upplands-Brohus är ett av Upplands-Bro kommun helägt bostadsföretag som hyr ut lägenheter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro. Vi är en välkänd aktör inom kommunen och vi har ett stort ansvar att aktivt ta del av och stötta samhället vi verkar inom. Målsättning med vårt sponsringsarbete är att vi vill skapa goda relationer till kunder och andra aktörer i vårt närområde. Sponsorsamarbeten ska därför gå hand i hand med vår värdegrund, KVALITET – TRYGGHET – ENGAGEMANG.

Vad definierar vi som sponsring?

 • Samarbete där Upplands-Brohus ger ekonomiskt stöd till en aktivitet eller förening
 • Samarbete som kräver en motprestation, ej endast välgörenhet

Vilken typ av sponsring inriktar vi oss på?

 • Lokal förankring, föreningar/aktiviteter – sponsringen ska vara riktad till verksamheter och
  organisationer i Upplands-Bro kommun
 • Barn- och ungdomsverksamhet inom idrott, hälsa och kultur eller annan liknande social
  verksamhet som har ett positivt syfte

Varför sponsrar vi?

 • Vi vill skapa goda relationer till organisationer och föreningar som verkar i vårt närområde
 • Aktivt vara en del av att stötta aktiviteter som bidrar positivt till samhället
 • Stärka vårt varumärke och skapa stolthet hos våra medarbetare samt en ökad kännedom i
  samhället om oss

Vad sponsrar vi inte?

 • Politiska partier eller religiösa organisationer
 • Organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
 • Privatpersoner
 • Verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat sätt
  integritetskränkande

Är ni en förening eller organisationen som har frågor kring ett eventuellt sponsringssamarbete med Upplands-Brohus, kontakta vårt Kundcenter.