Vår styrelse

Styrelse Revisor
Jan-Erik Björk, ordförande PwC – Sofia Pettersson (huvudansvarig)
Mait Johansson, vice ordf.
Birgitta Nylund, 2e vice ordf. Kommunrevisorer
Thomas Ljunggren
Roger Gerdin
Ingemar Hägg, suppleant