Vår styrelse

Styrelse Revisor
Jan-Erik Björk (kd), ordförande PwC – Lars Wallén (huvudansvarig)
Mait Johansson (m), vice ordf.
Birgitta Nylund (s), 2e vice ordf. Kommunrevisorer
Gunnar Gredenman (l) Thomas Ljunggren (m)
Christina Brofalk (c) Roger Gerdin (s)
Kristian Cronsell (s) Ingemar Hägg (l) – suppleant
Tommy Svensson (s)
Suppleanter
Tom Slettengren (m)
Lars Brofalk (c)
Sören Fridman (l)
Helena Austrell (s)
 Lise-Lotte Norberg (s)
 Amal Yazigi (v)
 Karl-Erik Lindholm (kd)