Vår personal

 

VD / stab Kund & marknad
Ann Hermansson Alm, vd Stefan Bivall, kund- och marknadschef
Diana Bernelind, HR- kom.ansvarig Egil Hallhagen
Pernilla Juelsgaard, Kundservicechef
Affärsstöd David Daoud
Lena Erdhage, ekonomichef Carina Axelsson
Maria Borg Annika Markusson
Malin Thärn Elif Ayhan
Stefan Hansson, driftchef
Förvaltning Paula Birgander
Håkan Örnelius, förvaltningschef Salim Amin
Stefan Göransson Mikael Halmos
Kai Partanen Bengt Ekström
Anna Waak Jumaali Alizada
Lars Hedman Fadilj Mehmedi
Susanne Dexenius David Sylvander
Toni Björk Rickard Jonsson
Dennis Woldert
Fastighetsutveckling Timo Jäppinen
Urban Larsson, chef fastighetsutv. Wioletta Aszenbrenner
Elias Lindqvist Mikael Ekström
Jimmy Attewall Denise Persson
Olliver Englund Kamal Wali
Sören Karlsson
Marina Blom
Kent Svensson
Energi- och miljösamordnare – vakant