Vår personal

 

VD / stab Kund & marknad
Ann Hermansson Alm, vd Stefan Bivall, kund- och marknadschef
Diana Bernelind, HR- kom.ansvarig Egil Hallhagen
Pernilla Juelsgaard, Kundservicechef
Affärsstöd David Daoud
Lena Erdhage, ekonomichef Carina Axelsson
Maria Borg Annika Markusson
Malin Thärn Elif Ayhan
Karolina Berg
Förvaltning  Stefan Hansson, driftchef
Håkan Örnelius, förvaltningschef Paula Birgander
Stefan Wallin Salim Amin
Anna Waak  Mikael Halmos
Susanne Dexenius Bengt Ekström
Toni Björk  Jumaali Alizada
Jessika Olsen Fadilj Mehmedi
 David Sylvander
Rickard Jonsson
Fastighetsutveckling Dennis Woldert
Urban Larsson, chef fastighetsutv. Timo Jäppinen
Elias Lindqvist Wioletta Aszenbrenner
Jimmy Attewall Mikael Ekström
Olliver Englund Denise Persson
Sören Karlsson  Kamal Wali
Marina Blom
Kent Svensson
Susan Hanserkers