Vår personal

 

VD  Affärsområde lokaler
Ann Hermansson Alm Susanne Bovallius Förvaltningschefer Lokaler
Anna Waak – Förvaltare
Ekonomi och administration Bela Keceli-Mesaros – Förvaltare
Lena Erdhage, Ekonomichef Sören Karlsson
Susanne Dexenius, Uthyrning lokaler Patrik Kiesbye
Maria Borg Tommy Kiesbye
Malin Thärn Timo Jäppinen
Carina Axelsson Jimmy Andersson
Annika Markusson Vakant
Elif Ayhan
Stefan Bivall – IT-strateg
Teknik Affärsområde bostäder & kommersiella lokaler
Kent Svensson, Teknikchef Håkan Örnelius, Förvaltningschef Bostäder
Harry Kuusiniemi Helene Lindblad, Förvaltare Bro
Mats Karlsson Bengt Ekström
Dan Welén David Sylvander
Karin Wedin Rickard Jonsson
Jenny Byberg
Kai Partanen, Förvaltare Kungsängen
Sofia Holmström
Utemiljö Paula Birgander
VAKANT, Förvaltare Yttre miljö Salim Amin
Mikael Ekström Daniel Roxhagen
Denise Persson
Jumaali Alizada
Kamal Wali Centrumledning Bro Centrum:
Extern konsult Cia Ekberg
.
. .
. .