Vår personal

 

VD  Affärsområde lokaler
Ann Hermansson Alm Susanne Bovallius Förvaltningschefer Lokaler
Anna Waak
Ekonomi och administration Bela Keceli-Mesaros
Lena Erdhage, Ekonomichef Sören Karlsson
Susanne Dexenius, Uthyrning lokaler  Patrik Kiesbye
Maria Borg Tommy Kiesbye
Malin Thärn Hans Jeraeus
Carina Axelsson Jan-Peter Smedman
Annika Markusson
Elif Ayhan
Teknik Affärsområde bostäder & kommersiella lokaler
Kent Svensson, teknikchef Håkan Örnelius, Förvaltningschef Bostäder
Harry Kuusiniemi Helene Lindblad, Förvaltare Bro
Mats Karlsson David Sylvander
Kazem Zyabari VAKANT
Dan Welén David Daoud
Karin Wedin Bengt Ekström
Jenny Byberg Kai Partanen, Förvaltare Kungsängen
Sofia Holmström
Utemiljö Timo Jäppinen
Dan Winnansson, Förvaltare Yttre miljö Jimmy Andersson
Mikael Ekström Salim Amin
Denise Persson
Jumaali Alizada
Mattias Sundström Centrumledning Bro Centrum:
Therese Fransson (GIS) Extern konsult Cia Ekberg
Gustav Tomasson .
. .
. .