Vår personal

VD  Affärsområde lokaler
tf. Lena Erdhage Susanne Bovallius Förvaltningschefer Lokaler
Anna Waak
Ekonomi och administration Bela Keceli-Mesaros
Lena Erdhage, Ekonomichef Hans-Erik Nilsson
Susanne Dexenius, Uthyrning lokaler Sören Karlsson
Maria Borg Tommy Kiesbye
Malin Thärn Hans Jeraeus
Carina Axelsson Jan-Peter Smedman
Annika Markusson Patrik Kiesbye
Elif Ayhan
Inge Åberg, Projektledare
Teknik Affärsområde bostäder
Kent Svensson, teknikchef Håkan Örnelius, Förvaltningschef Bostäder
Harry Kuusiniemi Helene Lindblad, Förvaltare Bro
Mats Karlsson Vakant
Kazem Zyabari Sari Svensk
Dan Welén Vakant
Karin Wedin Bengt Ekström
Kai Partanen, Förvaltare Kungsängen
Sofia Holmström, Föräldraledig
Utemiljö Timo Jäppinen
Dan Winnansson, Förvaltare Yttre miljö Jimmy Andersson
Mikael Ekström Salim Amin
Denise Persson
Jumaali Alizada
Mattias Sundström Centrumledning Bro Centrum:
. Extern konsult Cia Ekberg
. .
. .
. .