Vår personal

 

VD  Affärsområde lokaler
Ann Hermansson Alm Susanne Bovallius Förvaltningschefer Lokaler
Anna Waak
Ekonomi och administration Bela Keceli-Mesaros
Lena Erdhage, Ekonomichef Sören Karlsson
Susanne Dexenius, Uthyrning lokaler Patrik Kiesbye
Maria Borg Tommy Kiesbye
Malin Thärn Timo Jäppinen
Carina Axelsson Jan-Peter Smedman
Annika Markusson
Elif Ayhan
Therese Fransson
Teknik Affärsområde bostäder & kommersiella lokaler
Kent Svensson, teknikchef Håkan Örnelius, Förvaltningschef Bostäder
Harry Kuusiniemi Helene Lindblad, Förvaltare Bro
Mats Karlsson Bengt Ekström
Kazem Zyabari David Sylvander
Dan Welén Rickard Jonsson
Karin Wedin
Jenny Byberg Kai Partanen, Förvaltare Kungsängen
Sofia Holmström
Utemiljö Paula Birgander
VAKANT, Förvaltare Yttre miljö Jimmy Andersson
Mikael Ekström Salim Amin
Denise Persson
Jumaali Alizada
Kamal Wali Centrumledning Bro Centrum:
Extern konsult Cia Ekberg
.
. .
. .