Vår personal

 

VD  Affärsområde lokaler
Ann Hermansson Alm Susanne Bovallius Förvaltningschefer Lokaler
Anna Waak – Förvaltare
Ekonomi och administration Bela Keceli-Mesaros – Förvaltare
Lena Erdhage, Ekonomichef Sören Karlsson
Susanne Dexenius, Uthyrning lokaler Patrik Kiesbye
Maria Borg Tommy Kiesbye
Malin Thärn Timo Jäppinen
Carina Axelsson Jimmy Andersson
Annika Markusson
Elif Ayhan
Stefan Bivall – IT-strateg
Teknik Affärsområde bostäder & kommersiella lokaler
Mikael Reijer, tf Teknikchef Håkan Örnelius, Förvaltningschef Bostäder
Kent Svensson Helene Lindblad, Förvaltare Bro
Harry Kuusiniemi Bengt Ekström
Karin Wedin David Sylvander
Dan Welén Rickard Jonsson
Vakant – Driftingenjör
Kai Partanen, Förvaltare Kungsängen
 Mikael Helmos
Utemiljö Paula Birgander
Jumaali Alizada Salim Amin
Mikael Ekström
Denise Persson
Kamal Wali
Centrumledning Bro Centrum:
Extern konsult Cia Ekberg
.
. .
. .