LSS boende, Kungsängen

LSS boende i Kungsängen, Brunna
Socialnämnden har beslutat att bygga ett LSS boende på Violinvägen i Brunna. Bygglovsprojekteringen är avslutad och ansökan om bygglov beviljad.
Upphandling av projektet pågår och byggstart planeras hösten 2023.

Huvudbyggnaden kommer inrymma sex lägenheter, gemensamhetsytor, personalytor samt teknikutrymme. Inflyttning beräknas ske under kvartal 3 2024.