LSS boende, Kungsängen

LSS boende i Kungsängen, Brunna
Socialnämnden har beslutat att bygga ett LSS boende på Violinvägen i Brunna. Bygglovsprojekteringen är avslutad och ansökan om bygglov beviljad.
Upphandling av projektet är klart och det utförs som en totalentreprenad i samverkansform tillsammans med NCC.

I oktober 2022 startades huvuddel 1 i projektet som omfattar projektering och framtagande av riktkostnad. Nästa steg är att fatta beslut om att gå vidare till huvuddel 2 i projektet, vilket innefattar bygghandlingsprojektering och produktion.

Huvudbyggnaden kommer inrymma sex lägenheter, gemensamhetsytor, personalytor samt teknikutrymme. Huvudbyggnaden planera få fasadtegel, vilket vi återbrukar, samt plåttak med solceller. I anslutning till huvudbyggnaden uppförs en komponentbyggnad med träpanel och plåttak som ska inrymma fastighetsförråd samt lägenhetsförråd.

Inflyttning beräknad ske under kvartal 1 2024.