Kokillbacken i Kungsängen

På Kokillbacken har vi under hösten påbörjat nybyggnationen av fyra nya hyreshus, fördelade på två kvarter mellan Ringvägen och Enköpingsvägen. Totalt rymmer de fyra husen 148 lägenheter varav; 17 ettor, 61 tvåor, 55 treor och 15 fyror

Till det finns 64 parkeringsplatser, varav 59 i garage. I ett av husen planeras även ett trygghetsboende med en tillhörande lokal på 82,5 kvm. Beräknad inflyttning är under hösten 2024. Husen ligger trappade i sydsluttning och sammanbinds under mark av gemensamt garage och fläktrum. Bostadsentréer kommer nås via gården.

Gestaltningen härrör ur en färgskala inspirerad av naturen och platsen och har därför försetts med ljusa fasader i mjukt sandfärgat tegel. En påminnelse om närheten till Mälarens strand men som även samspelar med befintlig tegelbebyggelse i norr. Burspråk och utskjutande byggnadsvolymer delar upp fasaderna och ger variation mellan husen. Vi kommer även ha solceller på taket.

Till omkringliggande verksamheter och boende skickar vi kontinuerligt ut informationsbrev kring framfarten i byggnationerna. Dessa finns publicerade nedan.

2022-09-05: Informationsbrev 1

2022-09-27: Informationsbrev 2

2022-10-17: Informationsbrev 3

2022-12-14: Informationsbrev 4

2023-04-14: Informationsbrev 5

2023-05-18 Informationsbrev 6