Kokillbacken i Kungsängen

På Kokillbacken har vi under hösten 2022 startat produktionen av fyra hyreshus som är fördelade på två kvarter mellan Ringvägen och Enköpingsvägen. Totalt kommer fastigheterna rymma 148 lägenheter i varierande storlekar.
Beräknad  inflyttning hösten 2024.

Informationsbrev 2022:1