Nybyggnation Kungsängens-Kyrkby igång

Nu har vi startat upp nybyggnationen på Kungsängens-Kyrkby 2:307 och just nu håller vår huvudentreprenör Tasbud på med markarbeten kopplat till geotekniska undersökningar.

Under september börjar vi med spontningsarbetena vid Kokillbacken vilket planeras pågå i ungefär 1–2 veckor. När spontningsarbetena är klara kommer sprängningsarbeten påbörjas. Inför sprängningsarbetena utförs erforderliga besiktningar och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas.

Vad gäller framkomligheten så kommer Kokillbacken vara farbar under hela byggtiden.

Vi vill även informera om att det är kommunen och inte Upplands-Brohus som bedriver anläggningsarbeten i och kring Ringvägen.

På återhörande!

Med vänlig hälsning, Upplands-Brohus

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 47 gånger