Ny avtalspart för projekt Kokillbacken

I september 2021 skrev Upplands-Brohus ett kontrakt med en entreprenör för att uppföra 148 lägenheter i Kokillbacken. Arbetet påbörjades i juni 2022 då bygglovet efter två överklaganden vann laga kraft. Markarbeten i form av sprängning, schaktning och spontning har genomförts och var nästan klara när de i början av mars 2023 stannade av. Detta med anledning av att entreprenören drabbats av finansiella problem.

Läs mer om detta HÄR

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 22 gånger