Nu rivs gamla värmeverket i Bro

Det gamla värmeverket i Bro centrum ska rivas. För platsen pågår planering för stadsutveckling inom projektet Omdaning Bro. Rivningsarbete startar under vecka 7 och beräknas pågå under fyra månader.

I många år fick boende i Bro både sin värme och elektricitet från det gamla värmeverket vid Bro centrum. 2020 flyttade E.ON sina fjärrvärmepannor därifrån, till den moderna anläggningen i Högbytorp. För två år sedan togs den 58 meter höga skorstenen ner och nu är det alltså dags att riva resten av byggnaden.

Marken ägs av kommunen och själva arbetet håller vi på Upplands-Brohus i med en underentreprenör. Arbetet startar inne i byggnaden under vecka 7 och kort därefter kommer tomten att stängslas in, inför själva rivningsarbetet.

Så går det till

Rivningsarbetet beräknas pågå i ungefär fyra månader. Under en period kommer en stenkross att användas på plats, för att ta ner rivna delar till mindre storlekar. Det gör att materialet blir smidigare att frakta bort och innebär färre transporter vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Arbetet kommer att låta och bullra en del av tiden. Sådant arbete begränsas till vardagar klockan 8.00 – 17.00. Den tid som stenkrossen används kommer det även att damma en del.

  • Läs om planprogrammet för centrala Bro LÄNK
  • Läs mer om Omdaning Bro LÄNK