Möjlighet att ombilda till bostadsrätt i utvalda områden

Enligt Upplands-Brohus ägardirektiv för 2021 ska bolaget ge hyresgäster i utvalda områden möjlighet att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt.

Läs mer här

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 110 gånger